Sabem que són uns moments molt complicats en aquesta època de pandèmia i per això et volem fer un petit resum del que cal tenir en compte en l’àmbit assegurador, per a la teva tranquil·litat i perquè cap imprevist no perjudiqui l’activitat de la teva empresa.

És per aquest motiu que des de la Corredoria d’Assegurances TAX Economistes i Advocats aconsellem fer una revisió periòdica de totes les teves assegurances per tal de poder estar tranquils en tots els àmbits.

 

Assegurar correctament els danys
Parlem d’edificacions i instal·lacions, mobiliari i aixovar empresarial, existències (tenint en compte el canvi constant i l’estacionalitat que, sovint, existeix).

Els fenòmens meteorològics, els incendis, els robatoris i els danys elèctrics  són els casos més habituals en cas de sinistre davant dels quals cal que ens protegim (tots recordem els danys provocats pels temporals Glòria i Filomena).

Dins d’aquesta pòlissa de danys  també aconsellem cobrir la cobertura de  pèrdua de beneficis; és a dir, tenir dret a la indemnització que compensi l’aturada ─total o parcial─ de forma temporal del teu negoci, sempre i quan  aquesta pèrdua derivi d’una cobertura contemplada a la pòlissa (recentment hem vist una sentència d’un jutjat de Girona que feia referència als danys provocats pel tancament d’un negoci per la situació de la Covid).

Per tal que et puguis fer una idea de l’abast d’aquest tipus d’assegurança, si pateixes un dany atmosfèric o  un incendi en el risc assegurat i aquest impedeix portar a terme l’activitat mentre duri la reconstrucció dels danys, la teva assegurança es farà càrrec de les despeses de  reparació dels danys i tindràs dret a la prestació d’un import diari per tal que els teus ingressos no es vegin  afectats i puguis fer front a les despeses fixes del negoci.

 

Assegurar correctament l’àmbit tributari i laboral

La defensa jurídica en l’àmbit tributari o laboral, és un altre flanc a cobrir per l’empresa i per l’empresari.

Posem pel cas que, a l’hora de la gestió d’un sinistre, ens trobem amb discrepàncies amb la companyia asseguradora. Si tenim contractada una pòlissa de defensa jurídica, podem recórrer a un advocat extern per tal que defensi els teus interessos i així evitaràs fer un desemborsament de les costes d’advocat. Aquestes pòlisses fins i tot et poden cobrir inspeccions laborals i fiscals (no en cas que hi hagi sanció, sinó els honoraris professionals de TAX).

Hem de conèixer les responsabilitats a què, en cas d’accident o mala praxi, podem enfrontar-nos: des d’una vessant civil o professional.

En el cas que ocasionis un dany civil o professional a terceres persones, aquesta assegurança et cobrirà les indemnitzacions que provinguin d’aquestes reclamacions.

 

Assegurar els directius i administradors de l’empresa

La protecció de directius i administradors , en un entorn en què la recerca de responsabilitat, a títol personal, en l’àmbit civil però especialment en el penal, és cada dia més important i rellevant. És el cas de situacions hipotètiques d’assetjament o d’accident en l’esfera de les relacions laborals o ─en un entorn totalment diferent─ en matèria mediambiental.

Si tens qualsevol reclamació que pugui afectar el teu patrimoni personal, aquesta assegurança et donarà la cobertura necessària per a la teva tranquil·litat i la dels teus familiars.

 

Assegurar els riscos informàtics
Els  riscos cibernètics poden acabar amb la pèrdua d’informació -temporal o permanent- vinculada a clients, personal, processos interns (més o menys bàsica, important o crítica -perquè ens hagin encriptat els arxius-) i la publicació, provocada per un accés no autoritzat a la xarxa, de dades personals protegides per la legislació. Aquestes contingències poden comportar la paralització de l’activitat o una forta inversió per restituir la bona imatge de la societat o activitat mercantil.

En el cas que la teva empresa sigui víctima d’un atac informàtic, la teva companyia asseguradora es farà càrrec de totes les gestions necessàries per tal de poder  restablir el sistema tan aviat com sigui possible. 

Com a conclusió, podem dir que si tenim política de màrqueting, comercial i de vendes, financera i de recursos humans, també cal definir i portar a terme una bona gerència de riscos i, com en la resta d’àmbits i àrees, cal envoltar-se d’aquells professionals capacitats, formats i experimentats que poden ajudar-nos i comptar amb la seva opinió.  Estem en un moment en què el fet de contractar una pòlissa sense mirar la lletra petita i el que inclou o no, ens pot suposar un risc innecessari. 

 

Esther Arnau
[email protected]
Directora corredoria d’assegurances

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}