Des del passat 1 de juny, s’ha començat a aplicar una nova tarifació del consum de l’energia elèctrica. El Govern defensa la seva implementació seguint directrius europees i com un nou sistema que fomentarà “l’estalvi energètic, l’eficiència i el desplegament del vehicle elèctric”. Les organitzacions de consumidors, com l'OCU i FACUA, no ho veuen amb tants bons ulls i critiquen que és una mesura que “suposarà un increment en la factura”.

 

Què significa la nova regulació? Com t’afecta?

Particulars

La principal diferència és que la nova estructura aplicarà una discriminació horària a tots els consumidors (actualment, la majoria no ho tenien). S’unificaran tots els contractes d’electricitat amb menys de 15kW contractats (la majoria de consumidors domèstics) i, per tant, desapareixeran les diferents tarifes existents fins ara i a tothom se li aplicarà la mateixa: la 2.0TD.

 

Per fer-ho, s’estableixen tres trams horaris, donant importància a l’hora en la qual es fa el consum. Així, hi haurà els trams punta, plana i vall. El primer és quan els preus seran més elevats i implica 40 hores setmanals: de 10 a 14h i de 18 a 22h. El tram d’hores planes serà de dilluns a divendres, de 8 a 10h, de 14 a 18h; i de 22 a 00h. I, per últim, el tram horari més econòmic, el vall, s’aplicarà cada dia a partir de les dotze de la nit (fins a les vuit del matí) i també tots els caps de setmana i festius.

 

Empreses

Pel que fa als consumidors d’una potència contractada superior als 15kW (sobretot, petites i mitjanes empreses), s’aplicarà la nova tarifa 3.0TD (i no 3.0A). El principal canvi és que es passarà de tres a sis períodes de facturació, en el qual el P1 serà més econòmic i el P6 el més car. La divisió es farà segons el territori (península o illes) i segons l’època de l’any (temporada alta, mitjana-alta, mitjana i baixa). El tret comú és que des de les dotze de la nit fins a les vuit del matí sempre s’aplicarà la tarifa més econòmica, així com els caps de setmana i festius, com en el cas dels consumidors domèstics.

A la península, la temporada alta es determina els tres mesos d’hivern i el mes de juliol. Març i novembre es consideren temporada mitja-alta; juny, agost i setembre són mitja; i abril, maig i octubre són els mesos de temporada baixa. Això varia a les illes Balears i a les Canàries.

 

Facilita realment un estalvi energètic?

L’estalvi en la factura es traduirà si s’està pendent del rellotge i això implica que els consumidors siguin més conscients de la necessitat d’aplicar mesures d’estalvi energètic. A més, es vol traslladar el consum fora de les hores punta (hores de màxima demanda elèctrica) a altres en les quals la xarxa està menys saturada (hores vall) i, per tant, es redueixi la necessitat de fer més inversions en infraestructures.

 

De Watt a Watt
Assessor especialitzat en solucions d'estalvi energètic

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}