El repunt de la crisi sanitària de la Covid-19 i la previsió d'una segona gran onada de contagis en els pròxims mesos fa preveure un descens general en l'activitat econòmica. Fins ara, els ERTOs han suposat una ajuda a empreses i treballadors, amb una data límit fixada al 30 de setembre. A l'espera d'una possible pròrroga dels ERTOs fins a finals d'any, aquest mes de setembre obliga ara moltes empreses a prendre decisions sobre la seva pròpia viabilitat.

 

Quines opcions tenim amb els ERTOs?

A) Afectar novament els treballadors a l’ERTO autoritzat (havien d'estar informats dins de l'ERTO encara que ara no estiguin afectats o no se'ls hagi afectat en cap moment)

  • Si encara no havia reincorporat a tots els treballadors:

L’ERTO per força major continua actiu, per la qual cosa tindrem la possibilitat de revertir el procés de reincorporació de treballadors a conseqüència de les circumstàncies originades per nous contagis, restriccions, aïllaments... derivats de la crisi per la Covid-19.

Recorda que les exoneracions vigents per als ERTOs per força major (parcial i total) i ETOP són:

  • Si ja havia reincorporat tots els treballadors:

El fet d'haver reincorporat tots els treballadors que inicialment van ser inclosos en un ERTO de força major per Covid-19 no implica que s'hi hagués renunciat de manera expressa. No és aconsellable realitzar la renúncia expressa, atès que no han desaparegut les circumstàncies que van motivar l'autoritzacióde l’ERTO: el virus Covid-19; almenys fins a la data fixada (30/09/2020) actualment i a costa de possibles noves pròrrogues.

Així, si l'empresa ha reincorporat tots els treballadors però no ha comunicat la renúncia expressa a l'autoritat laboral, podrà "retornar" novament a l’ERTO autoritzat (al qual no s'ha renunciat) els treballadors que consideri, atès que la situació de la Covid-19 impedeix el desenvolupament normal de l'activitat.

 

B) Sol·licitar un ERTO per força major per rebrot

Per a sol·licitar-lo s'han de complir aquestes dues condicions:

  • Que els negocis es vegin afectats per l'adopció de mesures de restricció o contenció dictades per alguna autoritat espanyola o europea i que, a conseqüència d'això,
  • El desenvolupament de l'activitat es vegi impedit.

Així, podran aplicar-ho aquelles empreses que, complint els requisits referits:

  • Haurien aprovat un ERTO anterior per força major i hi haurien renunciat o
  • Es trobin en situació de força major parcial (amb treballadors reincorporats i altres no reincorporats del SEPE), i es veiessin afectades per les circumstàncies anteriorment referides (adopció de mesures de restricció o contenció que impedeixin el desenvolupament de l'activitat).

Recorda que per als ERTOs de transició/rebrot les exoneracions són:

 

Per a qualsevol dubte o consulta, a TAX Economistes i Advocats posem a la teva disposició tot un equip de professionals laborals, fiscals i legals. Contacta'ns sense compromís.

 

Lluïsa Miquel

[email protected]

Departament Laboral de TAX

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}