La pandèmia originada per la Covid-19 i la seva permanència durant tants mesos està comportant canvis en els nostres costums i l'adopció de nous hàbits.

Per a fer front a aquesta nova realitat social, una de les últimes mesures adoptades per les autoritats és l'aprovació de la llei del Teletreball, que pretén fomentar fer feina des de casa, però com se separa la vida personal i íntima de l'esfera laboral, si es treballa des de casa?

El que incumbeix a l'empresa

  • Definir una política de protecció de la informació per a situacions de mobilitat i teletreball, que estableixi com es desenvoluparà el teletreball. Per exemple: formes d'accés remot, dispositius habilitats i nivell d'accés permès, així com responsabilitats i obligacions dels treballadors.
  • Configurar els dispositius utilitzats pels treballadors en aquests casos, els quals preferiblement han de ser facilitats per l'empresa.
  • Atorgar un acord de teletreball entre treballador i empresa que reguli la forma com s'exercirà el teletreball, les característiques i obligacions de les parts.

 

Pot monitorar l'empresa els accessos a la xarxa corporativa des de l'exterior?

Sí, a aquest efecte de detectar comportaments anormals que siguin manifestació de bretxes de seguretat.

i per a verificar el compliment de les obligacions laborals?

Sí, sempre que s'hagi informat els empleats sobre aquest tema amb caràcter previ i de manera específica.

Els controls d'accés remot a recursos corporatius en situacions de mobilitat i teletreball han de respectar els drets digitals establerts en la normativa sobre protecció de dades, el dret a la intimitat i ús de dispositius digitals i el dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral.

El que incumbeix al treballador

  • Adoptar les precaucions necessàries per a garantir la confidencialitat de la informació que es tracta, intentant evitar els accessos no autoritzats de tercers a la informació.
  • Destruir la documentació en paper i eliminar la informació emmagatzemada en el dispositiu.
  • Guardar la informació generada durant el teletreball en la xarxa corporativa i no en el propi dispositiu.
  • No utilitzar aplicacions no autoritzades ni deshabilitar la política de còpia de seguretat corporativa que té cada dispositiu
  • Informar l'empresa sobre anomalies que puguin afectar la seguretat de la informació i les dades personals tractades

 

En definitiva, tant treballador com empresa han de procurar que el teletreball s'assembli al màxim al treball presencial, tant en el desenvolupament de la feina, com una vegada finalitzada la jornada laboral.

 

Diana Martínez

[email protected]

Advocada de TAX Legal

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}