Com sabeu, des del 31 de gener de 2020, el Regne Unit ha deixat de ser part de la Unió Europea i ha passat a ser un "tercer país". Ara bé, a fi de negociar un nou acord d'associació entre totes dues parts, la Unió Europea i el Regne Unit van pactar en l'Acord de Retirada un període transitori ─que actualment està previst que duri fins al 31 de desembre de 2020─ durant el qual el dret de la Unió Europea es continuarà aplicant dins del Regne Unit, inclòs el dret de marques i dissenys comunitaris.

No obstant això, a partir de l'1 de gener de 2021, una vegada finalitzat el període transitori i tret que hi hagi una pròrroga, les conseqüències pràctiques més rellevants del Brexit sobre les marques i dissenys de la Unió Europea seran les següents:

  • Les marques de la Unió Europea i els dissenys comunitaris registrats abans del 31 de desembre de 2020, en virtut de l'Acord de Retirada i amb la finalitat de preservar els drets dels seus titulars al Regne Unit es clonaran en marques britàniques amb idèntiques característiques i, en principi, sense cost per al titular del registre. L'Oficina de Propietat Intel·lectual del Regne Unit (UKIP) no emetrà cap títol a conseqüència d'aquesta clonació i mantindrà els últims vuit dígits de l'actual numeració de la marca europea afegint el prefix UK009.
  • A totes aquelles sol·licituds de marques de la Unió Europea i els dissenys comunitaris que encara estiguin en tràmit de registre el dia 31 de desembre de 2020 ─sigui quin sigui el punt en què es trobin─ els oferirà l'opció de presentar sol·licituds equivalents davant l'Oficina de Propietat Intel·lectual del Regne Unit (UKIP), les quals conservaran la mateixa data d'antiguitat que la sol·licitud comunitària. Els interessats disposaran de 9 mesos per a efectuar aquest tràmit i hauran de pagar les corresponents taxes de sol·licitud davant la UKIP.
  • Quant a les renovacions que tinguin data de venciment posterior al 31 de desembre de 2020, s'ha de tenir present que l'abonament de la taxa de renovació de la marca UE o el disseny comunitari ─encara que es faci per endavant─ no inclourà el Regne Unit i que la vigència de la marca britànica equivalent quedarà pendent de l'abonament de la taxa que, de manera separada, s'haurà d'abonar a l'oficina britànica (UKIP).

 

Per a qualsevol informació addicional o aclariment, estem a la vostra disposició.

 

Javier Fernández

Gerent de Consulpi

Col·laborador de TAX

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}