1 / Saps que el Tribunal Suprem ha confirmat el dret d'un autònom societari a gaudir de les bonificacions previstes amb caràcter general per als autònoms?

2 / Saps que el 31 de març finalitza el termini per representar el Model 720 Declaració informativa sobre béns i drets situats a l'estranger?

3 / Coneixes com s’ha de dur a terme el registre salarial?

4 / Saps que el portal de l'empleat de TAX ja permet registrar la jornada dels empleats amb reconeixement facial?
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}