El pla de desescalada aprovat pel Govern comporta l'aplicació de noves mesures orientades a evitar que es produeixin nous contagis en el procés recuperació de la normalitat econòmica i social. Una de les mesures que s'està aplicant de forma generalitzada és prendre la temperatura a tota persona que desitgi accedir a un establiment comercial, centre de treball o qualsevol local obert al públic.

 

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès un comunicat en el qual expressa la seva preocupació per la mesura que s'està adoptant sense comptar amb criteri previ de les autoritats sanitàries.

 

Prendre la temperatura suposa la captació, per qui ho realitza, de dades de salut de l'usuari, dades de categoria especialment sensible, que permeten “determinar” si una persona pot o no estar contagiada per la Covid-19. Aquesta conclusió és evidentment relativa, perquè no tothom qui tingui una temperatura alta ha d'estar contagiat de coronavirus i a l'inrevés, s'han detectat també molts casos de contagis asimptomàtics.

 

És lícit, llavors prendre la temperatura a qui desitgi accedir a un local o al seu centre de treball?

A l'entorn laboral, el tractament de dades de salut per part de l'empresa es fonamenta en l'obligació que té de garantir la seguretat i la salut dels seus treballadors. Per tant, l'empresa pot fer-ho, però ha de responsabilitzar-se del tractament d'aquestes dades.

 

En cas d'establiments comercials, transport, centres educatius, etc., ha de poder-se justificar l'existència d'una raó que legitimi la mesura. Una podria ser que l'empresa ha de protegir els mateixos empleats del possible contagi que pugui suposar el contacte amb clients. Una altra mesura, en el cas que l'anterior no sigui vàlida, és la prevalença d'un interès general en el terreny de la salut pública que ha de ser protegit. Així i tot, en aquest cas, hauria d'explicar-se amb el suport normatiu oportú que estableixi l'existència d'aquest interès general i els paràmetres d'actuació que han de seguir-se en la presa de temperatura i respectar els drets dels interessats.

 

Què hem de tenir en compte per a prendre la temperatura?

  • La finalitat: exclusivament detectar possibles persones contagiades, sense que pugui utilitzar-se la temperatura per a una altra finalitat que la indicada.
  • Informar els interessats: treballadors, clients, etc. a través d'un cartell, per exemple, que indiqui la finalitat del tractament, base jurídica, terminis i criteris de conversa d'aquesta informació, drets de l'usuari i possibles transferències.
  • Formar els treballadors sobre les mesures implantades.
  • Informar els serveis de prevenció de riscos laborals.
  • El tractament de les dades l'ha de fer personal especialitzat.
  • Temps durant el qual ha d'emmagatzemar-se aquesta informació: el necessari per a determinar l'accés o no a l'establiment.

 

En conclusió, SÍ que podem prendre la temperatura en els nostres locals i centres de treball, sempre que estiguem legitimats per a això, i sempre i en tot cas, atenent els criteris establerts per les autoritats sanitàries i les possibles actualitzacions que vagin aprovant-se sobre aquest tema.

 

Per a qualsevol dubte o consulta contacteu amb nosaltres.

Diana Martínez

[email protected]

Advocada de TAX Legal

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}