Aquesta pandèmia portarà a una crisi econòmica que afectarà la pràctica totalitat de les empreses. Pel que estem veient, l'impacte sobre el PIB és molt superior al de crisis anteriors; hauríem de remuntar-nos a la Gran Depressió o a la Segona Guerra Mundial per a un impacte semblant.

 

El marc en el qual ens trobem està ple d'incertesa, incògnites, escenaris de previsions diverses, dubtes sobre l'efectivitat de les mesures. És la primera gran crisi econòmica sense manual d'instruccions i en aquesta situació les empreses han de prendre mesures per a adaptar-se. Hem de pensar que les crisis solen tenir dues onades. La primera es produeix entorn d'un grup particular de sectors econòmics, i la segona onada és la propagació dels seus efectes a la resta de l'economia, que arriba a empreses viables.

 

Les empreses han de posar en marxa accions per a protegir els seus empleats i "a més" minimitzar l'impacte potencial que tindrà la crisi al seu negoci. El primer que cal fer és avaluar els riscos. Ha de plantejar-se l'impacte a curt i a mitjà termini en aspectes com ara canvis en la relació amb clients i proveïdors, logística, seguretat del personal, necessitats de finançament, etc.

 

Les empreses que fan pressupostos han de considerar la possibilitat d'ajustar-los, i les que no en fan és el moment ideal per a començar a fer-ne, partint d'un escenari optimista i un altre pessimista.

 

És important aprofitar aquesta situació com una oportunitat per a prendre mesures per tal de ser més eficients i flexibles. En molts casos s'ha vist on és realment la cadena de valor de la nostra organització: coses de les quals fins ara crèiem que no podíem prescindir, ens hem adonat que són absolutament prescindibles, i que podem reduir cost i en alguns casos canviar el nostre model de negoci. Un dels aspectes que més defineixen una empresa és com es relaciona amb els agents econòmics i en aquest cas la pandèmia ens ha fet avançar diversos anys.

 

A TAX ECONOMISTES i ADVOCATS som conscients que la personalització és clau per a definir la millor estratègia per a la seva organització, per això posem a la vostra disposició, ara més que mai. El nostre equip multidisciplinari us oferirà un servei integral amb solucions individualitzades per a marcar l'estratègia de la vostra empresa tant a curt com a llarg termini.

 

Joan Gironella

[email protected]

President de TAX Economistes i Advocats

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}