Comença la segona meitat de l’any amb unes perspectives econòmiques molt adverses: amb unes previsions de caiguda del PIB superiors al 10 per cent, ja sigui les que provenen del Govern d’Espanya, el Servei d’Estudis del Banc d’España o de les institucions europees .

A nivell local, s’inicia el segon semestre de l’exercici amb la respiració continguda per tal que els amenaçadors rebrots no es materialitzin i allunyin els comptadíssims visitants de les nostres comarques, fet que faria paralitzar l’activitat turística i complicaria ─encara més!─ les perspectives econòmiques de les pimes (no tan sols les directament vinculades, sinó les de tots els sectors) i de les famílies de les persones que hi treballen.

Aquest any 2020 començava amb notícies positives respecte al nombre d’empreses que, de manera lenta però sostinguda, s’anava incrementant. El Banc d’Espanya assenyalava que el nombre d’empreses, al 2018, havia superat el de 2008. Això si, distingia un comportament diferent entre les empreses sense empleats, que durant la crisi experimentaven creixements propers al 20% i les que tenien persones contractades per treballar, que disminuïen en percentatges superiors als dos dígits. Els anys de la recuperació, aquesta era molt modesta (una mica per sobre de l’1%) en el col·lectiu de les pimes amb empleats i en canvi proper al 9 per cent entre les que no en tenien. Aquesta tendència haurà quedat clarament trencada i entrarem, malauradament, en una fase de tancaments i liquidacions d’empreses. És el que ens ensenya la historia més recent.

El fet que les empreses sense empleats creixin quan l’economia retrocedeix s’explica, segurament entre d’altres motivacions, pel seu dinamisme a l’hora de detectar nous comportaments, noves tendències entre consumidors, usuaris i clients. Simultàniament, són capaces de portar al mercat una proposta de valor, que les diferencia de la competència, i ho fan de forma ràpida i eficient, comptant amb la flexibilitat com una de les seves principals característiques, que en entorns d’incertesa, com els actuals, esdevé crítica.

 

Francesc Pérez

[email protected]

Soci-Director TAX Figueres

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}