Agost 2020: 

Dia 12: 

Intrastat juliol 2020.

 

Dia 20: 

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 07/20.     

Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 07/20.

 

Dia 31:

Declaració mensual d’IVA 07/20.    

Seguretat Social i FLC mensual juliol 2020.

Formulació comptes anuals.

 

Setembre 2020:

Dia 14:

Intrastat agost 2020.

 

Dia 21:

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 07 i 08/20 (Model 349).

Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 08/20 (Model 111).

Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 08/20 (Model 115 i 123).

Declaració quadrimestral impostos mediambientals (modelo 587).

 

Dia 30:

Declaració 360. Devolució IVA suportat UE.

Declaració mensual d’IVA 08/20 (Model 303).

Seguretat Social i FLC mensual agost 2020.

Fi termini per a la legalització dels llibres.

 

Octubre 2020:

Dia 01:

Inici sol·licitud canvi base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/10/2020 al 31/12/2020, amb efectes a partir de l’01/01/2021.

 

Dia 13:

Intrastat setembre 2020.

 

Dia 20:

Retencions IRPF 3T/20 (treballadors, empresaris i professionals) (Model 111).

Retencions IRPF/IS 3T/20 (capital immobiliari) (Model 115).

Retencions IRPF/IS 3T/20 (capital mobiliari) (Model 123).

Pagament fraccionat IRPF 3T/20.

Declaració d’IVA 3T/20 (Model 303).

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 3T/20 (Model 349).

Pagament fraccionat Impost Societats 2P/20 (Model 130 i 131).

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 09/20 (Model 349).

Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 09/20 (Model 111).

Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 09/20 (Model 115 i 123).

Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 3T/2020.

 

Dia 30:

Seguretat Social i FLC mensual setembre 2020

Declaració mensual d’IVA 09/20 (Model 303).

Data màxima per aprovar els comptes anuals.

 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}