Gener 2020

Dia 01: 
•    Inici sol·licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/01/2020 al 31/03/2020, amb efectes a partir de l’01/04/2020

Dia 13:
•    Intrastat desembre 2019

Dia 20:
•    Declaració mensual i trimestral retencions IRPF 12/19 i 4T/19 (Model 111) treballadors i professionals 
•    Declaració mensual i trimestral retencions IRPF/IS 12/19 i 4T/19 (Model 115) capital immobiliari 
•    Declaració mensual i trimestral retencions IRPF/IS 12/19 i 4T/19 (Model 123) capital mobiliari 
•    Declaració de transaccions amb l’estranger (ETE)

Dia 30:
•    Pagament fraccionat IRPF 4T/19 (Model 130 i 131) 
•    Declaració d’IVA mensual 12/19 i trimestral 4T/19 (Model 303) 
•    Resum anual IVA 2019 (Model 390) 
•    Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 12/19 i 4T/19 (Model 349) 
•    Declaració 840. IAE. Declaració promotors

Dia 31:
•    Resum anual Retencions IRPF 2019 (treballadors i professionals) (Model 190) 
•    Resum anual Retencions IRPF 2019 (capital immobiliari) (Model 180) 
•    Resum anual Retencions IRPF 2019 (capital mobiliari) (Model 193) 
•    Declaració anual informativa per entitats en règim d’atribució de rendes (Model 184) 
•    Declaració anual informativa donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades (Model 182) 
•    Seguretat Social desembre 2019 FLC mensual desembre 2019 i  FLC* anual de l’exercici anterior 
•    Declaració informativa trimestral 4T/19 de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics. (Model 179) 
•    Declaració informativa exercici 2019 per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats (Model 233)

 

Febrer 2020

Dia 12: 
•    Intrastat gener 2020

Dia 14:
•    Impost sobre activitats econòmiques. Comunicació de l’import net de la xifra de negocis (en cas de no estar exempt)

Dia 20: 
•    Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 01/20 (Model 349) 
•    Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 01/20 (Model 111) 
•    Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 01/20 (Model 115 i 123)

Dia 28:
•    Seguretat Social i FLC mensual gener 2020

 


Març 2020

Dia 02: 
•    Modificació opcional base de cotització RETA (modificació entre el 01/01/2020 y el 31/03/2020 amb efectes 01/04/2020) 
•    Declaració censal (opció pagaments fraccionats IS) (Model 303) 
•    Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347) 
•    Declaració mensual d’IVA 01/20 (Model 303)

Dia 12:
•    Intrastat febrer 2020

Dia 20:
•    Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 02/20 (Model 349) 
•    Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 02/20 (Model 111) 
•    Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 02/20 (Model 115 i 123)

Dia 30:
•    Declaració mensual d’IVA 02/20 (Model 303)

 

A TAX Economistes i Advocats oferim assessorament fiscal, laboral i legal a empreses. Si necessites fer algun tràmit o declaracions del calendari del contribuent, tens dubtes de com fer-lo o de com s'ha de realitzar, contacta'ns.

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}