Notificacions electròniques. Sol·licitud de dies de cortesia per a l'enviament de notificacions electròniques
Et recordem que pots sol·licitar a l’Agència Tributària un màxim de 30 dies durant l’any natural en què l’Agència no podrà posar notificacions a la teva adreça electrònica habilitada (DEH).  

Accedeix al TAX Informa

 

Nova directiva europea sobre reestructuració preventiva, insolvència i segona oportunitat
El dia 26 de juny del 2019, s’ha publicat la tan esperada Directiva europea sobre reestructuració, insolvència i exoneració de passius insatisfets, l’objectiu de la qual és dotar tots els països membres d’uns mecanismes estàndard que ofereixin solucions eficaces a aquelles empreses que estan travessant dificultats financeres, sense necessitat de declarar-se en concurs. 

Accedeix al TAX Informa

 

Els crèdits públics estan afectes al pla de pagaments i a la posterior exoneració del passiu
El Tribunal Suprem dicta Sentència de data 2 de juliol del 2019 i conclou que els crèdits públics sí que estan afectes al pla de pagaments i a la posterior exoneració del passiu. 
Recent sentència, la del Tribunal Suprem, de data 2 de juliol del 2019, i gran revés per l’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social: s’exoneren tots els seus crèdits després de transcórrer, actualment, màxim cinc anys des del seu compliment.

Accedeix al TAX Informa

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}