Des de fa més de 30 anys, a TAX creiem en la necessitat de comptar amb un equip humà i professional que ens generi un futur de confiança. Aquesta visió d'empresa, “ADN” des dels seus inicis, continua avui vigent.

D'acord amb un informe elaborat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme (font: revista ICE, Secretaria d'Estat de Comerç, número 907 - març-abril 2019), cada any s'aproven a Espanya 12.000 normes legislatives. Si a això li sumem la normativa comunitària, la internacional i les sentències que creen jurisprudència (i per tant són font del dret) és comprensible que ens sentim amb certa “inseguretat jurídica per empatx legal”. És a dir, tal producció legislativa genera una incertesa legal a les empreses, no només pel seu volum sinó també per la seva complexitat.

I no només en el coneixement de la norma, sinó també en la seva aplicació. La judicialització de les nostres relacions amb l'Administració és una realitat a la qual, com a advocats i assessors, ens hem d'adaptar.

Veiem-ne tres exemples ben diversos i en tres ordres completament diferents:
1.Tributari. Com és ben sabut, l’AEAT ha anat elevant les primes als inspectors que més “frau” destapin. Si a això li sumem que des de la sentència del T.S. de novembre de 2012 (ara en procés de revisió) existeix la possibilitat que Hisenda pugui reclamar un deute tributari anul·lat pels tribunals amb el límit de la prescripció i que, al seu torn, el 45% de les reclamacions que interposen els contribuents enfront de l'Administració són estimades, la realitat està servida, i el recurs és una autèntica opció.

2. Laboral. El registre de la jornada laboral ha posat de manifest la complexitat dels mecanismes reguladors del mercat de treball en el segle XXI i que, en certs sectors, derivarà a una més que segura litigació estratègica.

3. Legal i Constitucional. La judicialització està tan present en totes les esferes de la societat que fins i tot ha arribat a la judicatura. Va cridar la meva atenció la sentència del Tribunal Constitucional, de 13 desembre de 2018, que va anul·lar un article de la Llei orgànica del Poder Judicial (vigent des de 1985) que va ser utilitzat en el cas d'un magistrat apartat de la carrera judicial per a fer una valoració de la seva aptitud i rebutjar el seu ingrés automàtic: l'article segons el TC “generava una incertesa insuperable” que el feia inconstitucional.

Conscients de tot l'anterior i deixant per a un altre fòrum les anàlisis de política legislativa, des de TAX, com a despatx d'advocats i assessoria, venim apostant per la necessitat de créixer amb equips altament especialitzats en el coneixement normatiu i en la realitat de negoci dels nostres clients. El nostre principal objectiu és convertir-nos en autèntics “partners estratègics” i companys de viatge, això és: sempre prop de la seva empresa.

 

Javier Santolaria
[email protected]
Soci-Director de TAX

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}