1. Saps que s’ha aprovat la resolució de l’AEAT per la qual es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’IAE 2019 per quotes nacionals i provincials?

2. Coneixes que s’ha creat l’Observatori per la lluita contra el frau a la Seguretat Social que es posa en marxa aquest mes de setembre?

3. Saps que es reconeix als esportistes el dret a la indemnització per finalització del seu contracte? 

4. Saps que la negativa injustificada a una reducció per guarda legal pot suposar el pagament d’una indemnització? 
 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}