SETEMBRE

Dia 12   

Intrastat agost 2019

Dia 13   

Inici pagament IAE provincial i nacional (del 16/09 al 20/11)

Dia 20     

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 07 i 08/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 08/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 08/19
Declaració quadrimestral impostos mediambientals (model 587)

Dia 30     

Declaració 360. Devolució d’IVA suportat UE
Declaració mensual d’IVA 08/19
Seguretat Social i FLC mensual agost 2019
    
        
OCTUBRE

Dia 1   

Inici sol·licitud canvi base d’autònoms que es podrà realitzar de l’ 01/10/2019 al 31/12/2019, amb efectes a partir de l’01/01/2020

Dia 14   

Intrastat setembre 2019

Dia 21     

Retencions IRPF 3T/19 (treballadors, empresaris i professionals)
Retencions IRPF/IS 3T/2019 (capital immobiliari) 
Retencions IRPF/IS 3T/2019 (capital mobiliari)
Pagament fraccionat IRPF 3T/2019
Declaració d’IVA 3T/2019    
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 3T/19
Pagament fraccionat Impost Societats 2P/2019
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 09/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 09/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 09/19 
Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 3T/2019

Dia 30     

Declaració mensual d’IVA 09/19

Dia 31     

Seguretat Social i FLC mensual setembre 2019

 

NOVEMBRE

Dia 5     

Segon termini IRPF (cas fraccionament)

Dia 12     

Intrastat octubre 2019

Dia 20     

Finalitza el termini pagament IAE provincial i nacional
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 10/19 
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 10/19
Declaració mensual de retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 10/19

Dia 29     

Seguretat Social i FLC mensual octubre 2019
Sol·licitud d’inscripció/baixa Registre de devolució mensual d’IVA (REDEME)
Declaració 232. Operacions vinculades i a paradisos fiscals

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}