Nou mecanisme per adquirir pel seu valor comptable les participacions socials embargades a un soci
La Direcció General dels Registres i del Notari ha resolt recentment que és vàlida i es pot inscriure al Registre Mercantil, una clàusula estatutària que reguli un dret d’adquisició preferent en cas que s’iniciï un procediment judicial o administratiu d’execució. 

Accedeix al TAX Informa
 

Sabeu que la vostra empresa té una quantitat per invertir en formació?
Què és la formació bonificada a través de la Fundació Tripartita?
El crèdit per formació que assigna el Ministeri de Treball i Immigració, permet a l’empresa formar als seus treballadors bonificant els costos de formació a càrrec de les quotes de cotització a la Seguretat Social a través de la Fundació Tripartita, que és l’òrgan encarregat de la gestió de la bonificació.

Accedeix al TAX Informa

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}