NOVEMBRE

Dia 5   

Segon termini IRPF (cas fraccionament)

Dia 12     

Intrastat octubre 2019

Dia 20     

Finalitza el termini pagament IAE provincial i nacional
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 10/19 
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 10/19
Declaració mensual de retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 10/19

Dia 29     

Seguretat Social i FLC mensual octubre 2019
Sol·licitud d’inscripció/baixa Registre de devolució mensual d’IVA (REDEME)
Declaració 232. Operacions vinculades i a paradisos fiscals

 


DESEMBRE

Dia 2     

Declaració mensual d’IVA 10/19

Dia 12   

Intrastat novembre 2019

Dia 20     

Pagament fraccionat Impost Societats 3P/2019
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 11/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 11/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 11/19

Dia 30     

Declaració mensual d’IVA 11/19

Dia 31   

Declaració 840. Impost sobre Activitats Econòmiques per entitats de més d’1M€
Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva pel 2020 i següents
IVA. Opcions i renúncia a règims especials amb caràcter general
Declaració 210. IRNR Impost sobre la Renda de no residents (rendes imputades béns immobles). Exercici 2018
Seguretat Social i FLC mensual novembre 2019

 

GENER

Dia 1     

Inici sol·licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/01/2020 al 31/03/2020, amb efectes a partir de l’01/04/2020

Dia 10     

Intrastat desembre 2019

Dia 20     

Declaració mensual i trimestral retencions IRPF 12/19 i 4T/19 (Model 111) treballadors i professionals
Declaració mensual i trimestral retencions IRPF/IS 12/19 i 4T/19 (Model 115) capital immobiliari
Declaració mensual i trimestral retencions IRPF/IS 12/19 i 4T/19 (Model 123) capital mobiliari
Declaració de transaccions amb l’estranger (ETE)

Dia 30     

Pagament fraccionat IRPF 4T/19
Declaració d’IVA mensual 12/19 i trimestral 4T/19
Resum anual IVA 2019
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 12/19 i 4T/19
Declaració 840. IAE. Declaració promotors
Declaració anual retencions d’IRPF (treballadors, empresaris i professionals)
Declaració anual retencions d’IRPF (capital immobiliari i mobiliari)

Dia 31     

Resum anual Retencions IRPF 2019 (treballadors i professionals)
Resum anual Retencions IRPF 2019 capital immobiliari
Resum anual Retencions IRPF 2019 capital mobiliari
Declaració anual informativa per entitats en règim d’atribució de rendes (Model 184)
Declaració anual informativa Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades (Model 182)
Seguretat Social desembre 2019 FLC mensual desembre 2019 i  FLC* anual de l’exercici anterior
Declaració informativa trimestral 4T/19 de la cessió d’ús d’habitatges amb fins turístics. (Model 179) 
Declaració informativa exercici 2019 per despeses en llars d’infants o centres d’educació infantil autoritzats (Model 233)

-------

 

Si vols estar al dia de les obligacions fiscals i laborals, en el nostre calendari del contribuent trobaràs les dates més assenyalades.

En TAX som una assessoria fiscal, comptable, laboral i legal especialitzada en empreses amb més de 30 anys d'experiència.

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}