Sabeu que la vostra empresa té una quantitat per invertir en formació?
El crèdit per formació que assigna el Ministeri de Treball i Immigració, permet a l’empresa formar als seus treballadors bonificant els costos de formació a càrrec de les quotes de cotització a la Seguretat Social a través de la Fundació Tripartita, que és l’òrgan encarregat de la gestió de la bonificació.

Accedeix al TAX Informa

 

Compliance tributari: estratègia fiscal i política de control i gestió de riscos
Actualment les empreses s’enfronten a expectatives cada cop més complexes per part de les autoritats fiscals, davant d’un marc de modificacions legislatives i reglamentàries en l’àmbit fiscal canviant i exigent, amb interpretacions jurídiques de les normes pels òrgans administratius i judicials vacil·lants. 

Accedeix al TAX Informa

 

Línies de finançament ICO 2019
L’Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa les Línies de Finançament ICO 2019 per a autònoms i empreses: Línia ICO Empreses i Emprenedors 2019, línia ICO garantia SGR/SAECA 2019, línia ICO crèdit comercial 2019, línia ICO exportadors 2019, línia ICO internacionalització 2019: tram II “exportadors mitjà i llarg termini”, Línia ICO canal internacional 2019

Accedeix al TAX Informa

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}