1. Saps que la declaració informativa (model 233) per despeses en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats l’han de presentar exclusivament els centres autoritzats? 

2. Saps que s’ha aprovat l’ordre de cotitzacions pel 2019?

3. Coneixes que la AEAT ha publicat una nota sobre l’aplicació a l’IVA del tipus reduït del 10% als serveis prestats per intèrprets, directors i tècnics?

4. Saps que ja no serà necessari acreditar la realitat de les aportacions dineràries en la constitució de societats de responsabilitat limitada?

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}