MARÇ
Dia 1   

Modificació opcional base de cotització RETA (modificació entre l’01/01/2019 i el 31/03/2019 amb efectes 01/04/2019)

Dia 12

Intrastat febrer 2019

Dia 20       

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 02/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 02/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 02/19

Dia 29   

Seguretat Social desembre i FLC mensual febrer 2019    

 

ABRIL

Dia 01   

Inici sol·licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/04/2019 al 30/06/2019, amb efectes a partir de l’01/07/2019.
Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger (Model 720)
Declaració mensual d’IVA 02/19

Dia 04   

Inici Declaració Anual Renda 2018, Només prestacions per internet de l’esborrany de Renda i de les declaracions de Renda i Patrimoni.

Dia 12   

Intrastat Març 2019

Dia 22

Retencions IRPF IT/19 (treballadors, empresaris i professionals)
Retencions IRPF/IS 1T/19 (capital immobiliari)
Retencions IRPF/IS 1T/19 (capital mobiliari)
Pagament fraccionat IRPF 1T/19
Declaració d’IVA 1T/19
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 1T/19
Pagament fraccionat Impost Societats 1P/19
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 03/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 03/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 03/19
Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 1T/19

Dia 30   

Legalització llibres comptables 2018
Seguretat Social i FLC mensual març 2019
Declaració fi canvi base autònoms fins el 30/04/2019 amb efectes 01/07/2019
Declaració mensual d’IVA 03/19

 

MAIG

Dia 10

Inici presentació a entitats col·laboradores, CCAA i oficines de al AEAT de les declaracions de Renda i Patrimoni 2018

Dia 13

Intrastat abril 2019

Dia 20     

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 04/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 04/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 04/19
Declaració quadrimestral impostos mediambientals (Model 587)

Dia 30

Declaració mensual d’IVA 04/19

Dia 31

Seguretat Social i FLC mensual abril 2019

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}