1.    Saps que Hisenda ha eliminat la pre declaració en paper a la Renda del 2018?

2.    Coneixes que s’ha rebaixat, de més de 250 a 50 o més, el llindar de persones treballadores de les empreses que obligatòriament hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat?

3.    Saps que s’ha introduït una bonificació per a la contractació de persones aturades de llarga durada?

4.    Coneixes que contra els infractors d’un secret empresarial es podran exercitar les accions que corresponguin en el termini de tres anys?

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}