MAIG

Dia 10   

Inici presentació a entitats col·laboradores, CCAA i oficines de al AEAT de les declaracions de Renda i Patrimoni 2018

Dia 13    

Intrastat abril 2019

Dia 20     

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 04/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 04/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 04/19
Declaració quadrimestral impostos mediambientals (Model 587)

Dia 30   

Declaració mensual d’IVA 04/19

Dia 31   

Seguretat Social i FLC mensual abril 2019
        
    
JUNY
Dia 12   

Intrastat maig 2019

Dia 20       

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 05/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 05/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 05/19

Dia 28   

Seguretat Social desembre i FLC mensual maig 2019    


JULIOL

Dia 1   

Fi Declaració Anual Renda i Patrimoni 2018
Declaració mensual d’IVA 05/19
Inici sol·licitud canvi base d’autònoms que es podrà realitzat de l’01/07/2019 al 30(09(2019, amb efectes a partir de l’01/10/2019    

Dia 12   

Intrastat juny 2019

Dia 22     

Retencions IRPF 2T/19 (treballadors, empresaris i professionals)
Retencions IRPF/IS 2T/19 (capital immobiliari)
Retencions IRPF/IS 2T/19 (capital mobiliari)
Pagament fraccionat IRPF 2T/19
Declaració d’Iva 2T/19
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 2T/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 06/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 06/19
Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 2T/2019

Dia 25   

Impost sobre Societats

Dia 30   

Dipòsit Registre Mercantil comptes anuals 2018
Declaració mensual d’IVA 06/19

Dia 31 

Seguretat Social i FLC mensual juny 2019

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}