Consells a tenir en compte en la junta d'aprovació de comptes si preveiem problemes amb un soci
Tens l’absoluta certesa que tots els socis signaran l’acta de la Junta? 
Saps quins documents has de facilitar quan un soci et demani informació? I en quins supòsits et pots negar a entregar-la? 
Què cal fer si demanen un repartiment de dividends i a la societat no li convé?

Accedeix al TAX Informa

 

Principals novetats de la llei de contractes de crèdit immobiliari
El proper 16 de juny entra en vigor la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que introdueix noves mesures de protecció per a les persones físiques en la contractació de préstecs i crèdits amb garantia hipotecària sobre immobles d’ús residencial, o que tinguin com a finalitat l’adquisició d’immobles d’ús residencial. 

Accedeix al TAX Informa

 

Ajudes a plans d'igualtat
Per la resolució de 23 de maig del 219 de l’Institut de la Dona i per a la igualtat d’oportunitats, es convoquen les ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat corresponents a l’any 2019. 

Accedeix al TAX Informa

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}