1.    Saps que el Ministeri de Treball ha publicat una guia sobre el registre de la jornada?
2.    Coneixes que la negativa injustificada a una reducció per guarda legal pot suposar el pagament d’una indemnització?
3.    Saps que s’ha modificat el Reglament per l’execució de la llei de marques?
4.    Saps que Hisenda ja ha començat a sancionar a grans empreses per l’IVA en temps real?

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}