JULIOL

Dia 1   

Fi Declaració Anual Renda i Patrimoni 2018
Declaració mensual d’IVA 05/19
Inici sol·licitud canvi base d’autònoms que es podrà realitzat de l’01/07/2019 al 30(09(2019, amb efectes a partir de l’01/10/2019    

Dia 12   

Intrastat juny 2019

Dia 22     

Retencions IRPF 2T/19 (treballadors, empresaris i professionals)
Retencions IRPF/IS 2T/19 (capital immobiliari)
Retencions IRPF/IS 2T/19 (capital mobiliari)
Pagament fraccionat IRPF 2T/19
Declaració d’Iva 2T/19
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 2T/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 06/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 06/19
Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 2T/2019

Dia 25   

Impost sobre Societats

Dia 30   

Dipòsit Registre Mercantil comptes anuals 2018
Declaració mensual d’IVA 06/19

Dia 31

Seguretat Social i FLC mensual juny 2019
        
    
AGOST

Dia 12   

Intrastat juliol 2019

Dia 20       

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 07/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 07/19

Dia 30   

Declaració mensual d’IVA 07/19
Seguretat Social i FLC mensual juliol 2019    


SETEMBRE

Dia 12   

Intrastat agost 2019

Dia 13   

Inici pagament IAE provincial i nacional (del 16/09 al 20/11)

Dia 20         

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 07 i 08/19
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 08/19
Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 08/19
Declaració quadrimestral impostos mediambientals (model 587)

Dia 30   

Declaració 360. Devolució IVA suportat UE
Declaració mensual d’IVA 08/19
Seguretat Social i FLC mensual agost 2019

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}