No convalidada la nova llei dels contractes de lloguer
El Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial Decret-Llei 21/2018, de 14 de desembre, de Mesures Urgents en matèria d’habitatge i de lloguer, fet que provoca el cessament dels efectes d’aquesta reforma i conseqüentment, tornar a aplicar la normativa vigent d’arrendaments abans del 19 de desembre de 2018, data en què va entrar en vigor el Reial Decret no convalidat. 

Accedeix al TAX Informa

 

Novetats de l'ordre de mòduls 2019
El passat 30 de novembre es va publicar al BOE l’Ordre HAC/1264/2018, de 27 de novembre, per la qual es desenvolupen pel 2019 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’IVA. 

Accedeix al TAX Informa

 

Salari mínim interprofessional per a l'any 2019
Durant l’any 2019, el salari mínim per a tota activitat en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat, queda fixat en 30 euros/dia o 900 euros/mes. 
En el salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners. 

Accedeix al TAX Informa

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}