Sempre dic que una pime és un balanç, un compte de resultats i un pressupost. Una pime, per petita que sigui, s’ha de saber gestionar. 

Per poder prendre bones decisions, la comptabilitat i uns bons estats financers són bàsics. Un pas més és l’elaboració de pressupostos anuals. 

Quan comento amb una pime la necessitat d’elaborar pressupostos, sempre surten les mateixes excuses: que si això és per a grans empreses, que al final es prenen les mateixes decisions, que no sé per on començar, etc.

Els avantatges d’elaborar pressupostos són molts. Potser els més importants són: 

  • Que ens ajuden a pensar de quina manera fem les coses i si les podem fer de manera diferent. 
  • Que veiem en perspectiva els errors que hem comès.
  • Que faciliten una operativa diària amb major eficàcia i control. 
  • Que, en l’elaboració, hi han de participar els diferents departaments i persones de dins de l’empresa, cosa que fa que el personal se senti més involucrat en la gestió; a més, es comencen a assentar les bases per a una retribució variable. 
  • I el més important, significa un repte de millora contínua. En anar elaborant els pressupostos any rere any, en realitat s’està traçant un pla estratègic. 

Normalment, per tal d’elaborar un pressupost, ens basem en els estats financers del període anterior. No fan falta grans eines informàtiques, podem començar amb un simple Excel. Els punts més importants són: 

  • La xifra de vendes. Quines accions comercials i de màrqueting és necessari realitzar per tal d’incrementar-la. Necessitat o no d’incorporar nous productes, diversificar línies, nous mercats geogràfics, etc. 
  • Els marges bruts. Aquí és necessari reflexionar sobre els nostres preus de compra, processos de fabricació, nivell d’estoc necessari, conveniència de nous proveïdors.
  • Les despeses de personal. Definirem els recursos necessaris per tal d’obtenir la xifra de vendes pressupostada i la seva política salarial.
  • Les despeses d’estructura. És recomanable analitzar-les partida per partida, i pensar en cada una; si és necessària o imprescindible. De necessàries, normalment ho són totes; d’imprescindibles, n’hi ha menys. 

Des de TAX us animem a començar. No és difícil, us asseieu i us pregunteu: què vull aconseguir el 2019? I ho plasmeu en unes xifres raonables. És necessari fer un seguiment conjunt amb els membres de l’empresa. 

Al cap d’uns anys, pensareu com heu pogut gestionar la vostra empresa sense pressupostos. Posem fil a l’agulla. 

 

Joan Gironella
[email protected]
President de TAX

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}