1.    Saps que l’Agència Tributària ha anunciat novetats en l’Impost sobre Successions i Donacions de no residents?

2.    Saps que s’ha aprovat el Pla d’Ocupació Jove 2019-2021 per la formació i inserció laboral dels menors de 30 anys?

3.    Coneixes que s’ha modificat el règim legal de les vendes amb pèrdua i se suprimeixen els registres de franquiciadors i d’empreses de venda a distància?

4.    Saps que el Congrés dels Diputats no ha convalidat el Reial Decret-Llei 21/2018 de 14 de desembre de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}