GENER

Dia 1    

Inici sol·licitud canvi base autònoms que es podrà realitzar de l’01/01/2019 al 31/03/2019, amb efectes a partir de l’01/04/2019

Declaració 360. Devolució IVA suportat UE

Declaració mensual d’IVA 08/18

Dia 14    

Intrastat desembre 2018

Dia 21    

Declaració mensual trimestral retencions IRPF 12/18 i 4T/18 (Model 111) treballadors i professionals

Declaració mensual trimestral retencions IRPF/IS 12/18 i 4T/18 (Model 115) capital immobiliari

Declaració mensual trimestral retencions IRPF/IS 12/18 i 4T/18 (Model 123) capital mobiliari

Dia 30    

Declaració de transaccions amb l’estranger (ETE)

Pagament fraccionat IRPF 4T/18

Resum anual IVA 2018

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 12/18 i 4T/18

Declaració 840 IAE. Declaració promotors.

Declaració anual retencions d’IRPF (treballadors, empresaris i professionals)

Dia 31    

Declaració anual retencions d’IRPF (capital immobiliari i mobiliari)

Resum anual Retencions IRPF2018 (treballadors i professionals)

Resum anual Retencions IRPF 2018 capital inmobiliari

Resum anual Retencions IRPF 2018 capital mobiliari

Declaració anual informativa per entitats en règim d’atribució de rendes

Seguretat Social desembre 2018 FLC mensual desembre 2018 i  FLC* anual de l’exercici anterior.    


FEBRER

Dia 12     

Intrastat gener 2019

Dia 14   

Impost sobre activitats econòmiques. Comunicació de l’import net de la xifra de negocis (en cas de no estar exempt)

Dia 20   

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 01/19

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 01/19

Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 01/19

Dia 28   

Seguretat Social i FLC mensual gener 2019

Declaració censal (opció pagaments fraccionats IS)

Declaració anual informativa per entitats en règim d’atribució de rendes

Declaració 347. Operacions amb tercers.

Declaració mensual d’IVA 01/19

 

MARÇ

Dia 1    

Modificació opcional base de cotització RETA (modificació entre l’01/01/2019 i el 31/03/2019 amb efectes 01/04/2019)

Dia 12    

Intrastat febrer 2019

Dia 20        

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 02/19

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 02/19

Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 02/19

Dia 29    

Seguretat Social desembre i FLC mensual febrer 2019    

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}