Aspectes fiscals de la Llei de Pressupostos Generals de l'estat per a l'any 2018
Al Butlletí Oficial de l’Estat de 4 de juliol del 2018 s’hi ha publicat la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018. A continuació, informem de les principals mesures que aquesta llei incorpora en matèria tributària.  

Accedeix al TAX Informa

10 novetats laborals i de Seguretat Social contemplades als nous Pressupostos Generals de l'Estat 2018
L’aprovació de la Llei 6/2018 de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a aquest any 2018, porta nombrosos canvis que afecten directament o indirectament la correcta gestió de RH de la teva empresa: rebaixa de l’IRPF per a les rendes més baixes, ampliació del permís de paternitat; ajudes guarderia; bonificacions; topall màxim en base cotització; pujada quota mínima d’autònoms; increment de pensions mínimes i de viduïtat. 

Accedeix al TAX Informa

 

Nova doctrina del Tribunal Suprem: el valor cadastral per coeficients
Nova doctrina del Tribunal Suprem que estableix que no n’hi ha prou amb el fet que l’Administració multipliqui el valor cadastral per coeficients com a mètode de comprovació del valor real d’immobles a efectes fiscals. 

Accedeix al TAX Informa

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}