1.    Saps que s’ha modificat el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’IAE 2018 per quotes nacionals i provincials?
2.    Coneixes que els joves amb contractes de formació cobraran un extra de 430€ mensuals?
3.    Coneixes les principals novetats de la nova llei de contractació pública?
4.    Saps que a partir del passat mes de juliol els treballadors que tinguin contracte fixe discontinu han de registrar les hores tot i que no facin el 100% de la jornada?

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}