SETEMBRE

Dia 01

Modificació opcional base cotització RETA (modificació entre el 01/07/2018 y el 30/09/2018 amb efectes 01/10/2018)
    
Dia 12

Intrastat agost 2018

Dia 14

Inici pagament IAE provincial i nacional (del 16/09 al 20/11)

Dia 20

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 07 i 08/18
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 08/18

Dia 28

Seguretat Social i FLC mensual agost 2018

OCTUBRE
Dia 1    

Inici sol·licitud canvi base autònoms que es podrà realitzar de l’01/10/2018 al 31/12/2018, amb 
efectes a partir de l’01/01/2019
Declaració 360. Devolució IVA suportat UE
Declaració mensual d’IVA 08/18

Dia 15  

Intrastat setembre 2018
        
Dia 22    

Retencions IRPF 3T/18 (treballadors, empresaris i professionals)
Retencions IRPF/IS 3T/18 (capital immobiliari)
Retencions IRPF/IS 3T/18 (capital mobiliari)
Pagament fraccionat IRPF 3T/18
Declaració d’IVA 3T/18
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 3T/18
Pagament fraccionat Impost Societats 2P/18
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 09/18
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 09/18
Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 3T/2018
    
Dia 30    

Declaració mensual d’IVA    09/18
    
Dia 31    

Seguretat Social i FLC mensual setembre 2018
Declaració fi canvi base autònoms fins el dia 31/10/2018 amb efectes 01/01/2019

    
NOVEMBRE

Dia 05

Segons termini IRPF (cas fraccionament)
    
Dia 12

Intrastat octubre 2018

Dia 20

Finalitza el termini pagament IAE provincial i nacional
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàres 10/18
Declaració mensual de retencions IRPF treballadors i professionals 10/18
    
Dia 30

Seguretat Social i FLC mensual octubre 2018
Sol·licitud d’inscripció/baixa registre de devolució mensual d’IVA (REDEME)
Declaració 232. Operacions vinculades i a paradisos fiscals 2017
Declaració mensual d’IVA 10/18
 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}