1.    Saps que el Govern ha aprovat la represa del subsidi de 430€ per a parats de llarga durada?
2.    Coneixes que s’ha publicat el Reglament que desenvolupa la Directiva de drets dels accionistes?
3.    Saps que es continua amb el recolzament del sector turístic per la via de la bonificació de quotes?
4.    Saps que el Tribunal Suprem ha establert que finalment el pagament de l’impost d’Actes Jurídics Documentats (AJD) en la constitució d’una hipoteca ha d’anar a càrrec del client i no del banc?

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}