NOVEMBRE

Dia 05   

Segons termini IRPF (cas fraccionament)

Dia 12     

Intrastat octubre 2018

Dia 20     

Finalitza el termini pagament IAE provincial i nacional
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàres 10/18
Declaració mensual de retencions IRPF treballadors i professionals 10/18

Dia 30   

Seguretat Social i FLC mensual octubre 2018
Sol·licitud d’inscripció/baixa registre de devolució mensual d’IVA (REDEME)
Declaració 232. Operacions vinculades i a paradisos fiscals 2017
Declaració mensual d’IVA 10/18


DESEMBRE

Dia 01   

Modificació opcional base cotització RETA (modificació entre el 01/10/2018 I el 30/12/2018 amb efectes 01/01/2019)

Dia 12     

Intrastat novembre 2018

Dia 20     

Pagament fraccionat Impost Societats 3P/18
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 11/18
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 11/18

Dia 28   

Seguretat Social i FLC mensual novembre 2018

Dia 31   

Declaració 840. Impost sobre activitats Econòmiques per entitats de més d’1M€.
Declaració mensual d’IVA 11/18
Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva pel 2019 i següents
IVA. Opcions i renuncia a règims especials amb caràcter general.
Declaració 210. IRNR Impost sobre la Renda de no residents (rendes imputades béns inmobles).Exercici 2017


GENER

Dia 1    

Inici sol·licitud canvi base autònoms que es podrà realitzar de l’01/01/2019 al 31/03/2019, amb efectes a partir de l’01/04/2019
Declaració 360. Devolució IVA suportat UE
Declaració mensual d’IVA 08/18

Dia 14    

Intrastat desembre 2018

Dia 21    

Declaració mensual trimestral retencions IRPF 12/18 i 4T/18 (Model 111) treballadors i professionals
Declaració mensual trimestral retencions IRPF/IS 12/18 i 4T/18 (Model 115) capital immobiliari
Declaració mensual trimestral retencions IRPF/IS 12/18 i 4T/18 (Model 123) capital mobiliari

Dia 30    

Declaració de transaccions amb l’estranger (ETE)
Pagament fraccionat IRPF 4T/18
Resum anual IVA 2018
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 12/18 i 4T/18
Declaració 840 IAE. Declaració promotors.
Declaració anual retencions d’IRPF (treballadors, empresaris i professionals)

Dia 31  

Declaració anual retencions d’IRPF (capital immobiliari i mobiliari)
Resum anual Retencions IRPF2018 (treballadors i professionals)
Resum anual Retencions IRPF 2018 capital inmobiliari
Resum anual Retencions IRPF 2018 capital mobiliari
Declaració anual informativa per entitats en règim d’atribució de rendes
Seguretat Social desembre 2018 FLC mensual desembre 2018 i  FLC* anual de l’exercici anterior.    

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}