En què consisteix una assegurança de baixa laboral?

Les assegurances de baixa laboral, d’incapacitat temporal o de subsidi per malaltia són productes asseguradors destinats a compensar econòmicament els seus posseïdors (assegurats) de la pèrdua d’ingressos ocorreguda per no poder atendre l’activitat i les obligacions professionals quotidianes, causada després de patir una malaltia o un accident. Són pòlisses especialment indicades per als professionals que treballen per compte propi (autònoms, emprenedors, professionals liberals i freelance). 

La principal cobertura en aquest tipus d’assegurances és la malaltia, ja sigui comú o professional, així com un accident inesperat. Per al professional autònom, sota el paraigua del RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social), existeix una cobertura pública davant contingències com les indicades; ara bé, les prestacions a percebre solen ser, en la majoria dels casos, insuficients per la potestat de la qual disposa el treballador autònom per tal d’escollir la seva base de cotització, en general la mínima. En l’àmbit privat, les asseguradores ofereixen una cobertura privada per a les contingències de malaltia i accident que es regeix per les seves pròpies condicions generals. D’aquí ve la diferència amb l’ens públic davant el tractament de determinats processos: generalment, queden fora de cobertura les patologies que l’assegurat tingui de manera congènita, aquells processos crònics declarats prèviament a la contractació de l’assegurança i altres que, en particular, cada asseguradora pugui indicar. 

 

Beneficis per a l’autònom

El principal benefici és la tranquil•litat. Tant per a autònoms i emprenedors, com per a petits empresaris, contractar tranquil•litat davant una adversitat en la seva salut és la millor inversió a realitzar. Tot allò que suposi un trastorn important en el seu estat de salut que li impedeixi atendre el negoci, obrir el seu establiment o simplement poder estar realitzant la seva activitat al cent per cent mereix tota l’atenció del treballador per compte propi. 
Disposar d’un salvavides per tal que els seus ingressos econòmics no es vegin alterats davant una situació d’ILT és bàsic per tal que res pertorbi l’ordre de les coses i, davant una malaltia o després d’un accident, que la principal preocupació sigui recuperar-se com més aviat millor per a reemprendre novament la seva activitat. Amb això, aquestes pòlisses es converteixen en la veritable ombra de l’autònom

 

Què ha de tenir en compte l’autònom en contractar una assegurança de baixa laboral?

La contractació d’una assegurança de baixa laboral mereix una reflexió i anàlisi prèvia que hauria de fer qualsevol autònom o emprenedor. És necessari realitzar un diagrama de flux en què es plantegin els diferents escenaris en els quals es pot trobar l’autònom davant una situació de baixa laboral i quantificar la repercussió econòmica (personal i professional) que això comportaria. Alguns elements d’aquesta anàlisi poden ser: la situació davant un procés de curta durada i l’afectació a la vida diària i repercussió econòmica (processos inferiors al mes); el mateix per a processos de mitjana (d’1 a 3 mesos) o llarga durada (més de 3 mesos). Crear un quadre d’ingressos mitjans i de despeses fixes, incloent-hi la quota d’autònoms fixa cada mes; calcular la prestació pública a percebre davant una ILT i  buscar el complement als seus ingressos contractant una pòlissa de baixa laboral per a tenir la menor pèrdua econòmica possible. Amb el resultat d’aquest càlcul i l’anàlisi prèvia ja pot buscar la seva pòlissa de baixa laboral tenint en compte les cobertures i, molt important, el tractament de la baixa laboral: no és el mateix una pòlissa amb renda o indemnització per barem (dies establerts segons procés patit per una baixa laboral) que una pòlissa que cobreixi la incapacitat temporal total segons la realitat del procés i l’evolució del propi malalt o accidentat assegurat. 

 

Toni Almansa
[email protected]
Responsable Comercial de Brumwell Brokers

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?