MARÇ

Dia 01   

Modificació opcional base cotització RETA (modificació entre el 01/01/2018 y el 31/03/2018 amb efectes 01/04/2018)

Dia 12   

Intrastat febrer 2018

Dia 20     

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 02/18
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 02/18
    
Dia 29   

Seguretat Social i FLC mensual febrer 2018


ABRIL
Dia 01    

Inici sol•licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/04/2018 al 30/06/2018, amb efectes a partir de l’01/07/2018.

Dia 02    

Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger (Model 720)
Declaració mensual d’IVA 02/18
    
Dia 05    

Inici Declaració Anual Renda 2017. Només prestacions per internet de l’esborrany de Renda i de les declaracions de Renda i Patrimoni.
            
Dia 12    

Intrastat març 2018

Dia 20    

Retencions IRPF 1T/18 (treballadors, empresaris i professionals)
Retencions IRPF/IS 1T/18 (capital immobiliari)
Retencions IRPF/IS 1T/18 (capital mobiliari)
Pagament fraccionat IRPF 1T/18
Declaració d’IVA 1T/18
Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 1T/18
Pagament fraccionat Impost Societats 1P/18
Declaració recapitulativa operacions intracomunitaries 03/18
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 03/18
Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 1T/18

Dia 30  

Legalització llibres comptables 2017
Seguretat Social i FLC mensual març 2018
Declaració mensual d’IVA 03/18
    
    
MAIG

Dia 11   

Inici presentació a entitats col•laboradores, CCAA i oficines de la AEAT de les declaracions de Renda i Patrimoni 2017

Dia 14     

Intrastat abril 2018

Dia 21     

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 04/18
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 04/18
    
Dia 30   

Declaració mensual d’IVA 04/18

Dia 31   

Seguretat Social i FLC mensual febrer 2018

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}