Les empreses que estan obligades a fer l’auditoria ja saben que és un procés que han de realitzar anualment i que, juntament amb els CA, permet tenir una visió de l’any tancat i veure com ha anat. Es procedeix a fer l’auditoria abans del càlcul de l’impost de societats, per tant, permet revisar els possibles errors que pugui contenir la comptabilitat abans de presentar l’impost. Un impost de societats presentat sense errors estalvia requeriments i sancions.

 

En què consisteix l’auditoria?
A part de la revisió de la comptabilitat, l’auditoria també fa una revisió del procediment intern per a l’elaboració dels estats financers. És a dir, s’obté informació i documentació del funcionament del procediment intern. En aquest sentit, s’elaboren descriptius de la feina de cada departament. Des del departament de compres que fa la comanda al proveïdor fins al departament de vendes que l’entrega, passant pels departaments de tresoreria, personal, administració, etc. 

D’aquesta manera, és possible detectar procediments amb punts febles. És molt positiu que la societat tingui un procediment molt elaborat i bo per a cada una de les persones que hi treballa, però si no hi ha punts de control on es faci una revisió per tal de comprovar que s’està aplicant el procediment que toca, no se sap del cert si s’aplica la política d’empresa.

Cal afegir que, al final de l’auditoria, s’emet un informe on es comenta si hi ha algun error als estat financers i una carta de recomanacions, on s’exposen punts febles (que no són greus per dir que els estats financers no són correctes) que té l’entitat.

 

Per què és important la detecció d’errors?
Amb la detecció d’errors es pot corregir l’any i deixar-ho establert per al futur. És a dir, cada any es porten a terme les mateixes operacions i per tant, una vegada detectat un error, es pot establir la manera de corregir-lo de cara als propers anys. En cas que en algun moment es portin a terme operacions menys freqüents, durant l’auditoria s’analitzaran més detalladament i es posarà més èmfasi en com cal comptabilitzar-les, cosa que aportarà més seguretat.  

 

Per què és útil fer l’auditoria?
L’informe d’auditoria es útil a l’hora d’anar a negociar finançament amb el banc, ja que aporta seguretat que la documentació que demanen està lliure d’errors materials. Igualment, és una eina útil per signar i negociar contractes amb clients i proveïdors. Fins i tot, algunes subvencions o línies d’ajudes d’òrgans públics, demanen els CA auditats.

En casos d’empreses amb un accionariat compost per diversos socis, fer una auditoria aporta seguretat a aquells socis que tenen menys control sobre la comptabilitat de l’empresa, ja que no són tan presents en el dia a dia d’aquesta.
                 
Una revisió de la comptabilitat d’un tercer aliè a la societat dona una grau d’imparcialitat als seus CA. És, per tant, la carta de presentació a moltes oportunitats de negoci. 


Olga Porterias
[email protected]
Auditora de TAX Economistes i Advocats

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?