MAIG

Dia 11   

Inici presentació a entitats col·laboradores, CCAA i oficines de la AEAT de les declaracions de Renda i Patrimoni 2017

Dia 14     

Intrastat abril 2018

Dia 21

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 04/18
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 04/18
    
Dia 30   

Declaració mensual d’IVA 04/18

Dia 31   

Seguretat Social i FLC mensual abril 2018

 

JUNY
Dia 01    

Modificació opcional base cotització RETA (modificació entre l’01/04/2018 y el 30/06/2018 amb efectes 01/07/2018)
        
Dia 12    

Intrastat maig 2018

Dia 20    

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 05/18
Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 05/18
    
Dia 29    

Seguretat Social i FLC mensual maig 2018

Declaració fi canvi base màxima d’autònoms que a 01/01/2018
    
    
JULIOL

Dia 02   

Fi Declaració Anual Renda i Patrimoni 2017

Declaració mensual d’IVA 05/18

Inici sol·licitud canvi base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/07/2018 al 30/09/2018, amb efectes a partir de l’01/10/2018
    
Dia 12     

Intrastat juny 2018

Dia 20     

Retencions IRPF 2T/18 (treballadors, empresaris i professionals)

Retencions IRPF/IS 2T/18 (capital inmobiliari)

Retencions IRPF/IS 2T/18 (capital mobiliari)

Pagament fraccionat IRPF 2T/18

Declaració d’IVA 2T/18

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 2T/18

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 06/18

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 06/18

Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 2T/2018

Dia 25   

Impost sobre Societats 2017
    
Dia 30   

Dipòsit Registre Mercantil comptes anuals 2017

Declaració mensual d’IVA 06/18

Dia 31   

Seguretat Social i FLC mensual juny 2018

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?