El Consell de Ministres de 6 d’abril del 2018 ha aprovat el Pla Estratègic de la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al període 2018-2020.

El Pla Estratègic que s'emmarca en l'agenda integral per la qualitat de treball del Govern central, s’estructura en 4 eixos: organització, qualitat en el servei, eficàcia en l’actuació i assistència i mediació; i fixa 12 objectius i 100 línies d’actuació pels pròxims anys. 

Dels objectius del Pla Estratègic caldira destacar els següents: 
 

  • El control de la contractació temporal injustificada, de la contractació a temps parcial i dels contractes formatius. 
  • Assegurar el compliment de les normes d’igualtat i no discriminació, actuant en l’àmbit de discriminació per gènere, amb especial èmfasi en els plans d’igualtat a les empreses, i la supervisió de la bretxa salarial i de la negociació col·lectiva per evitar clàusules discriminatòries. 
  • En matèria de temps de treball, es preveu un major control de les hores treballades. 
  • Es reforcen les actuacions en relació amb subcontractes i empreses multiservei. 
  • Actuacions específiques en relació amb falsos autònoms, becaris i pràctiques no laborals i formació per a l’ocupació. 

Tanmateix és important resaltar del nou Pla Estratègic: 

  • La posada en marxa de noves unitat d’inspecció especialitzades en Prevenció de riscos Laborals. 
  • Dota a la Inspecció d’una major flexibilitat en la direcció i gestió de la institució. En aquest sentit respon la configuració de la Inspecció com a Organisme Autònom. Donant inici així, a una estructura organitzativa nova: l’Organisme Estatal d’Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Sabem que superar una Inspecció de Treball amb èxit dependrà bàsicament del grau de compliment que tinguem de la normativa laboral vigent. 

Et recordem que davant una citació de la Inspecció de Treball és recomanable comptar amb l’assessorament d’un expert laboralista que t’acompanyi en aquesta citació, evitant que cometem errors per desconeixement, omissió o excés d’informació. 

TAX posa a la teva disposició el nostre equip d’experts laboralistes per analitzar, assessorar i ajudar a enfrontar-te a aquest procediment amb majors garanties. 

 

Magda Bargalló
mbargallo@tax.es
Responsable Departament Laboral TAX Barcelona

 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?