1.    Saps que els sous dels consellers han d’estar subjectes al control dels socis? 
2.    Saps que el Govern bonificarà amb 250€ la conversió de contractes de formació en indefinits?
3.    Coneixes que s’ha aprovat el Pla Estratègic d’Inspecció de Treball i Seguretat Social 2018-2020?
4.    Saps que el Govern garanteix els drets de les pensions complementàries si un treballador canvia d’empresa?

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}