JULIOL

Dia 02

Fi Declaració Anual Renda i Patrimoni 2017

Declaració mensual d’IVA 05/18

Inici sol·licitud canvi base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/07/2018 al 30/09/2018, amb efectes a partir de l’01/10/2018
    

Dia 12   

Intrastat juny 2018

 

Dia 20     

Retencions IRPF 2T/18 (treballadors, empresaris i professionals)

Retencions IRPF/IS 2T/18 (capital inmobiliari)

Retencions IRPF/IS 2T/18 (capital mobiliari)

Pagament fraccionat IRPF 2T/18

Declaració d’IVA 2T/18

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 2T/18

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 06/18

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 06/18

Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 2T/2018

 

Dia 25   

Impost sobre Societats 2017
    

Dia 30   

Dipòsit Registre Mercantil comptes anuals 2017

Declaració mensual d’IVA 06/18

 

Dia 31   

Seguretat Social i FLC mensual juny 2018

 

AGOST

Dia 13    

Intrastat Juliol 2018
        

Dia 20    

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 07/18

 

Dia 30    

Declaració mensual d’IVA    07/18
    

Dia 31    

Seguretat Social i FLC mensual juliol 2018
    
  
SETEMBRE

Dia 01   

Modificació opcional base cotització RETA (modificació entre el 01/07/2018 y el 30/09/2018 amb efectes 01/10/2018)
    

Dia 12     

Intrastat agost 2018

 

Dia 14   

Inici pagament IAE provincial i nacional (del 16/09 al 20/11)

 

Dia 20     

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 07 i 08/18

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 08/18

 

Dia 28   

Seguretat Social i FLC mensual agost 2018

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}