SI LLOGUES UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC...
Si llogues una habitatge a Espanya per a ús turístic i ho fas a través d’alguna de les diferents pàgines web que actuen com a intermediaris entre turistes i propietaris de pisos, t’interessarà saber que Hisenda està ultimant els detalls d’un nou model informatiu. Aquestes plataformes web, a partir del 2018, hauran de subministrar de manera periòdica a l’Agència Tributària la informació de la referència cadastral de l’immoble, el nombre de dies que es lloga, l’import cobrat, la identitat del propietari de l’habitatge i la de qui fa ús del lloguer. 

No oblidis que, igualment, podràs seguir deduint les despeses relacionades amb el lloguer turístic (subministraments, assegurances, impostos, despeses de condicionament o reforma).

D’altra banda, has de tenir en compte que si el que llogues és el teu habitatge habitual al qual s’aplica la deducció per compra d’habitatge, Hisenda podrà concloure que ha deixat de tenir la condició d’habitatge habitual i acabar-te negant aquest benefici. 

 

SI LA TEVA EMPRESA CEDEIX UN VEHICLE A TREBALLADORS...
El TEAC reforça l’argument d’Hisenda de calcular l’import de pagament a compte per la cessió de vehicles a treballadors com a retribució en espècie en funció de la disponibilitat que en tenen els treballadors i no en funció de l’ús que en facin. Això porta a la conclusió, en molts casos, que la utilització privada dels vehicles arribaria al 80%, mentre que la utilització empresarial seria el 20% restant (1.800 hores de conveni / 365 dies x 24h). 

No obstant això, si en el teu cas pots acreditar que les hores dels treballadors són superiors a les que marca el conveni (per exemple a causa de les hores extres o exigències pròpies del lloc de treball com desplaçaments fora de l’horari laboral per atendre incidències de clients, visites mèdiques, etc.), calcula bé aquest percentatge per tal de reduir la imputació d’hores al treballador i no oblidis documentar adequadament aquestes circumstàncies. 

Recorda que la valoració de la retribució en espècie no només afecta l’IRPF del treballador i el càlcul de l’ingrés a compte que faci l’empresa, sinó també l’IVA que l’empresa repercuteix al treballador i que aquella haurà d’ingressar. 

 

Juli Blasco
Fiscalista TAX BARCELONA Passeig de Gràcia
[email protected]

 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?