Recordatori obligacions de presentació en relació amb els béns situats a l'estranger
Et recordem que entre el dia 1 de gener i el 31 de març han de presentar-se les següents declaracions: formulari ETE al Banc d’Espanya, declaració Model D-6 al Ministeri d’Economia i Competitivitat i Model 720 a l’Agència Tributària.

Accedeix al TAX Informa

 

Novetats tributàries introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom
Les mesures fiscals introduïdes per la recent reforma del treball autònom que van entrar en vigor el passat 1 de gener del 2018 i afecten directament a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels autònoms que tributin en estimació directe amb l’objectiu principal de donar major seguretat jurídica a unes qüestions, fins ara, controvertides.

Accedeix al TAX Informa

 

Recordatori processos d'incapacitat temporal i obligacions de comunicació
El treballador està obligat a presentar a l’empresa la còpia dels comunicats de baixa, i els successius comunicats de confirmació, en el termini màxim de 3 dies des de la data de la seva expedició. Tanmateix, quan li entreguin el comunicat d’alta mèdica haurà d’aportar al seu centre de treball la còpia corresponent durant les 24 hores següents a la seva expedició.

Accedeix al TAX Informa

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?