Empreses grans, mitjanes, petites, de tots els sectors, públiques, privades, mixtes...totes, sense excepció, estan adaptant o adaptaran la seva empresa al món digital. 

Però, què és realment la transformació digital? Es tracta d’un procés de canvi i al mateix temps d’evolució que moltes empreses actualment no saben com afrontar. Podríem dir que es tracta d’acostumar l’empresa al món digital redefinint objectius i estratègies per tal d’aconseguir aquesta adaptació. 

En el context actual: la cultura digital, les noves necessitats i expectatives dels usuaris (clients o no), el big data, els nous models de negoci... no deixen cap altra possibilitat. 

Una raó per a la digitalització: no fa gaire, llegia a la premsa que Espanya està dins dels cinc països amb major percentatge de persones que es connecten a Internet diàriament. Concretament un 90%, i generalment ho fan des d’un smartphone durant més de dues hores i mitja al dia. 

L’eix principal de la transformació digital és que parlem de persones i no de sistemes ni de models, ni tan sols de productes o de serveis. Al centre de l’empresa s’hi troben les persones, ja siguin treballadors, clients, accionistes, proveïdors. És per això que la transformació no afecta només les organitzacions com a tal sinó també, de forma individual, a les persones que la formen. 

Què poden fer les pimes per executar aquesta transformació? En primer lloc, cal realitzar un estudi de les necessitats digitals de l’empresa i saber què fa la nostra competència al respecte. En segon lloc, es necessita traçar el nostre full de ruta, ja que cada empresa és diferent i té unes necessitats diferents i s’ha de realitzar en base a uns objectius reals de l’empresa. Per acabar, però no menys important, s’ha d’establir un pla de comunicació interna per tal d’explicar en què consisteix el procés i fer-ne partícips tots els integrants de l’organització. 

En anteriors articles havia fet incidència en el concepte d’”innovar” i en la necessitat de la innovació permanent. La transformació digital n’és un pas més. A TAX, des de l’any 2002, la tecnologia digital ha estat sempre dins de les nostres prioritats i ara ens trobem amb què bona part de la relació amb els nostres clients és digital: portal del client, portal de l’empleat, aplis i fins i tot software compartit amb les empreses. 

Si ets una pime tradicional, quan abans comencis amb la transformació digital de la teva organització, abans milloraràs la teva competitivitat. I recorda que és un procés que no finalitza, ja que cada dia apareixen novetats tecnològiques, nous perfils, nous dispositius...

 

Joan Gironella
President de TAX
[email protected]

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}