GENER

Dia 1       

Inici sol•licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/01/2018 al 31/03/2018, amb efectes a partir de l’01/04/2018
 

Dia 02     

Declaració mensual d’IVA 11/17
 

Dia 12     

Intrastat desembre 2017
 

Dia 22      

Declaració mensual i trimestral retencions IRPF 12/17 i 4T/17(Model 111) treballadors i professionals

Decl. mensual i trimestral retencions IRPF/IS 12/17 i 4T/17 (Model 115) capital immobiliari

Decl. mensual i trimestral retencions IRPF/IS 12/17 i 4T/17 (Model 123) capital mobiliari

Declaració de transaccions amb l’estranger (ETE)

Dia 30      

Pagament fraccionat IRPF 4T/17

Declaració mensual d’IVA mensual 12/17 i trimestral 4T/17

Resum anual IVA 2017

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 12/17 i 4T/17

Declaració 840. IAE. Declaració promotors

Declaració anual retencions d’IRPF (treballadors, empresaris i professionals)

Dia 31    

Resum anual Retencions IRPF 2017 (treballadors i professionals)

Resum anual Retencions IRPF 2017 capital immobiliari

Resum anual Retencions IRPF 2017 capital mobiliari

Seguretat Social desembre 2017 FLC mensual desembre 2017 i FLC* anual de l’exercici anterior.

Declaració anual informativa per entitats en règim d’atribució de rendes


FEBRER

Dia 12    

Intrastat gener 2018

Dia 14    

Impost activitats econòmiques. Comunicació de l’import net de la xifra de Negocis (en cas de no estar exempt). Declaració 848
    
Dia 20    

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 01/18

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 01/18

Dia 28    

Seguretat Social i FLC mensual gener 2018

Declaració censal (opció pagaments fraccionats IS

Declaració 347. Operacions amb tercers

Declaració mensual d’IVA 01/18
    
    
MARÇ

Dia 01    

Modificació opcional base cotització RETA (modificació entre el 01/01/2018 y el 31/03/2018 amb efectes 01/04/2018)

Dia 12     

Intrastat febrer 2018

Dia 20      

Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 02/18

Declaració mensual retencions IRPF treballadors i professionals 02/18

Dia 29    

Seguretat Social i FLC mensual febrer 2018

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?