El BOE va publicar el passat 12 de maig el codi de bones pràctiques pels ajuts directes a empreses i pimes que van sol·licitar durant el passat exercici crèdits avalats per l’ICO.

El codi, que ha estat negociat amb la banca des de fa mesos, compta amb tres branques d’actuació: l’ampliació dels crèdits ICO de 8 anys a un màxim de 10 anys, la conversió dels préstecs en crèdits participatius, i la tercera branca que protagonitzen les quitances als crèdits, i la data límit per acollir-se a aquestes quitances és el desembre del 2022, mentre que per  l’ampliació dels préstecs avalats per l’Estat, el termini finalitza el novembre d’aquest any.

En aquestes quitances, que seran voluntàries i negociades entre l’ICO, la banca i la pime, l’Estat n’assumirà el 80%, mentre que el banc es farà càrrec del 20%, tal i com estan avalats els crèdits. El que es pretén és una reducció proporcional del deute amb aval i la no avalada i com a mínim, les entitats financeres hauran de retallar el deute en el mateix percentatge que el finançament avalat.

Les entitats financeres que s’adhereixin a aquest codi es comprometran a estudiar la situació financera de les empreses i autònoms que ho sol·licitin i gaudeixin de finançament amb aval públic, contret per les empreses i autònoms entre el 17 de març del 2020 i la data de publicació del Reial Decret-llei 5/2021, del 12 de març.

Per tal de portar a terme aquestes quitances hi ha d’haver acord de renegociació del deute total, avalat i no avalat sempre que s’hagués generat entre el 17 de març del passat any i la data de publicació del Reial Decret.

Les quitances seran negociades com a última solució en la reestructuració d’un crèdit, i la condonació de la part del préstec estarà en funció de cada cas.

 

Què has de complir per tal d’accedir a aquestes quitances?
El deutor haurà de presentar els comptes de 2020 negatius i amb una reducció de la seva facturació d’un mínim del 30% en comparació amb la del 2019. La màxima quitança serà del 50% del principal avalat, tot i que podrà arribar al 75% si la caiguda de la facturació és superior al 70%.

 

Vols saber quines entitats financeres s’han adherit al codi de bones pràctiques?
Ho trobaràs al següent link: https://www.tesoro.es/adhesion-al-codigo-de-buenas-practicas-para-el-marco-de-renegociacion-para-clientes-con-financiacion

 

Des de TAX et recomanem que t’informis amb l’entitat financera que et va aprovar l’ICO per tal de saber com procedir, sempre que compleixis amb les condicions anteriorment indicades.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}