RESOLUCIÓ TSF/3110/2020, de 30 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria de l'ajut econòmic extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils previstes al Decret llei 47/2020 (enviat el 26-11-2020). Catalunya. DOGC 01-12-2020

 

Quan es poden demanar?
Les sol·licituds es poden presentar a partir de demà dimecres 2 de desembre a les 9:00 hores. El termini estarà obert fins a les 15:00 hores del sisè dia hàbil a comptar de l'inici del termini.

 

Qui les pot demanar?

a) Cases de colònies.
b) Albergs de joventut.
c) Granges escola.
d) Aules de natura.
e) Campaments juvenils.

 

Quina és la quantitat de l’ajut?
La quantia de l'ajut, que s'abona en un pagament únic, consisteix en una aportació única de 5.000,00 euros per cada instal·lació juvenil, la qual es complementa amb una aportació de 25 euros per a cada plaça de la instal·lació juvenil inscrita en el Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut; amb un màxim total de 40.000,00 euros per a cada entitat, empresa o persona treballadora autònoma sol·licitant.

El criteri d'atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre que s'acompleixin els requisits per ser-ne persona beneficiària i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. Si s'exhaureix la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació d'acord amb l'apartat 4.2 anterior.

 

On es pot demanar?
A través del CANAL EMPRESA al link que habiliten per aquesta ajuda: http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}