Ahir, 15 de desembre, el DOGC va publicar les subvencions per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la Covid-19.

 

Quin ajut és?
Aquest ajut extraordinari i d'emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 €, que té la finalitat d'afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Aquí tens el TAX Informa que vàrem fer en el seu moment sobre aquest ajut publicada a l'Ordre TSF/209/2020, de 10 de desembre:
https://www.tax.es/ca/actualitat/ajudes-i-subvencions/publicada-lajuda-a-autonoms-de-2000----es-podra-sollicitar-a-partir-de-dilluns-9-de-novembre.html


Què has de fer per demanar-la?
Res. T’has d’haver inscrit al REGISTRE D’AUTÒNOMS
Si estàs en el registre, aquest tràmit ja funciona com a sol·licitud de l’ajut, per la qual cosa no s’ha de presentar cap formulari de sol·licitud addicional.

La presentació del formulari d’inscripció faculta a comprovar la conformitat de les dades que conté i que es declaren i funciona com una declaració responsable

 

Com puc saber si me l’han concedit?
Pots fer el seguiment de l'estat de l’expedient a l’Àrea privada del portal Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és d'un mes, a comptar de la data de publicació de la present convocatòria.
La resolució de concessió i de denegació dels ajuts s'ha de notificar mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat)

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}