El dia següent al tancament de la primera convocatòria, es va obrir la segona convocatoria d’ajuts a fons perdut per a inversions en indústries del sector vitivinícola.

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà el proper 31 de gener del 2019

Quines consideracions cal tenir en compte?

  • La quantia dels ajuts està fixada en el 40% a fons perdut de les inversions realitzades.
  • Inversions subvencionables: obra civil, instal·lacions, maquinària, hardware i software.
  • Presentar plans d’inversió de dos anys (amb una inversió mínima de 80.000/ 100.000€)
  • Treballar molt bé els criteris de priorització per a l’elegibilitat dels projectes. Hi ha una priorització dels que comporten un estalvi ─eficiència energètica, hídrica i processos sostenibles─. 
  • Posada al dia de les autoritzacions, llicències i permisos de les activitats desenvolupades.
  • A la presentació de sol·licituds, es pot demanar visita prèvia i iniciar les actuacions.
  • És necessari disposar de signatura electrònica, ja que s’exigeix la presentació telemàtica. 
  • Notable increment del rigor administratiu. Cal posar atenció en l’estudi i confecció dels expedients. 
  • La no execució o justificació de les inversions en temps i forma comporta la pèrdua dels ajuts i la iniciació d’expedients sancionadors. 

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}