Les mesures aprovades pel Govern durant els mesos de març i abril per a protegir a les persones més vulnerables de possibles desnonaments o pujades en el preu del lloguer han estat prorrogades per part del Govern. Així ve establert en la Disposició Final Quarta del Reial decret – Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, que prorroga la prohibició de desnonaments i les ajudes al lloguer.

 

Pròrroga de la prohibició de desnonaments

La prohibició de desnonaments venia regulada en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19, que establia com a data límit el 30 de setembre de 2020.

La prohibició dels desnonaments ara ha quedat prorrogada fins al pròxim 31 de gener de 2021 i s'aplicarà sobre aquelles persones que reuneixin els requisits de vulnerabilitat econòmica.

Recordem que aquests requisits són:

  • Trobar-se en situació de desocupació deguda a la crisi de la Covid19.
  • Estar en ERTO.
  • Tenir reduïda la seva jornada laboral per a la cura de menors i, en conseqüència, el sou també.
  • Treballadors autònoms que hagin vist reduïts els seus ingressos en, almenys, un 40%.
  • Una altra circumstància que acrediti una pèrdua d'ingressos a conseqüència de la crisi de la Covid19.
  • No superar tres vegades l’IPREM, o cosa que és el mateix, la unitat familiar no pot superar els ingressos de 1.613 euros mensuals. Si hi ha menors o persones a càrrec, s'incrementarà en 0,1 vegades el IPREM fins als 1.667 euros mensuals i si són famílies monoparentals en 0,15 vegades el IPREM fins als 1.694 euros mensuals.

Els qui compleixin aquests requisits no podran ser objecte d'un desnonament fins al pròxim 31 de gener de 2021.


Pròrroga de les ajudes al lloguer
De la mateixa manera, el Reial decret – Llei 11/2020, de 31 de març, contemplava una sèrie d'ajudes al lloguer, que han estat prorrogades fins al pròxim 30 de novembre de 2020.

 

El paquet d'ajudes que ha estat prorrogat és el següent:

  • Moratòria o reducció del pagament de la renda del lloguer: Dirigit a persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica. Si l'arrendador és una gran forquilla, estarà obligat a arribar a un acord sobre la renda amb els seus arrendataris. Mancant acord, hauran d'optar entre una rebaixa del 50% en l'import de la renda o reestructurar el pagament del deute durant un ventall de fins a tres anys. Si no és una gran forquilla, l'acord és voluntari.
  • Línia d'ajudes de l'ICO per al pagament del lloguer: L'ICO concedirà ajudes de fins a 900 euros mensuals a retornar en un termini màxim de 10 anys a interès 0%. L'import màxim podrà ascendir a 5.400 euros, l'equivalent a sis mensualitats de 900 euros.
  • Congelació de la renda del lloguer fins al pròxim 31 de gener de 2021.

 

La moratòria hipotecària i la prohibició de tall de subministraments no s'han prorrogat
La moratòria en el pagament d'hipoteques i la prohibició de talls de subministraments (llum, gas, aigua i telèfon) s'han quedat fora de la pròrroga i la seva validesa va finalitzar el 30 de setembre de 2020.

Al principi, el Govern va anunciar la seva intenció de prorrogar aquestes mesures, igual que ha succeït amb les relatives al lloguer i els desnonaments, però finalment la pròrroga no ha tirat endavant.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}